שירותים

חשביסט חשבות, ניהול חשבונות וניהול כספים, המותאמים בדיוק לכל עסק ועסק ועשויים לכלו

הכנה וניתוח דוחות כספיים וניהוליים

 

ניהול פעילות מול בנקים 

 

 

 

 

הטמעה וליווי מנה"ח של החברה

 

 

דיווחים למדען הראשי

 

 

 

 

ניהול תקציב מול ביצוע

 

 

ניתוח עלויות והתייעלות בהוצאות

 

 

 

 

ניהול תזרימי מזומנים

 

 

ליווי בענייני שכר

 

 

 

 

הכרת סוגי תמחור ובנייתם

 

 

ייעוץ וליווי שוטף להנהלה

 

הכנת דוחות כספיים וניהוליים

שירותי עריכת דוחות כספיים, לכל בעלי העניין בחברה, החל מההנהלה, מקבלי ההחלטות, ועד משקיעים וגופים ממשלתיים בהתאם לעקרונות החשבונאיים הרלוונטיים, תקינה ישראלית וכן לפי כללי  IFRS או US GAAP, לפי העניין.

הטמעה וליווי מערכת הנהלת החשבונות של החברה

בחברות מסוימות נחוץ להקים מערכת הנהלת חשבונות ממש "מהתחלה", ובחברות אחרות אנו מציעים לאפיין את מערך ניהול הכספים הקיים, זאת כדי ליצור מערכת ניהול כספים אמינה וברורה.

תקציב מול ביצוע

בניית תקציב שנתי או תקופתי שתכליתו לספק תחזיות פיננסיות ותקציביות להנהלת החברה, ובקרה בתנועה על מנת לבצע התאמות נדרשות בהמשך.

ניהול תזרים המזומנים

בניית דוחות תזרים מזומנים, פשוטים ומותאמים ככל שניתן, כדי לתכנן כהלכה את היקף ועיתוי התשלומים לספקים ולנותני השירותים, ומצד שני את מועד הגבייה מלקוחות.

תמחור

הכרת סוגי תמחור ובניית עץ מוצרים כדי להכיר את עלויות החברה, למקסם רווחים ועוד.מעקב על רווחיות שוטפת של יחידות בחברה ועוד.

ניהול פעילות מול בנקים

כחלק משירותי חשבות וניהול כספים, משרדינו מציע שירות מקצועי של ניהול הפעילות מול הבנקים השונים. השירות כולל מעקב בגין עמלות, משא ומתן מול בנקים בגין עמלות וריביות  וניהול שוטף של מסגרת האשראי.

דיווח למדען ראשי

שירות נוסף אותו אנו מציעים במסגרת שירותי חשבות וניהול כספים הוא ייעוץ בתחום הדיווח למדען הראשי, שירות זה יאפשר התייעלות כלכלית ע"י מקסום המענק וארגונית ע"י הקלה על המערכת באימוץ נהלי המדען. במסגרת הייעוץ נכללים הכנת והגשת דוחות ביצוע (רבעוני ושנתי), קשר שוטף עם המדען ולווי והדרכה שוטפים וכן, ביקורת התיק הסופי של החברה.

ניתוח עלויות והתייעלות בהוצאות

שירותי חשבות וניהול כספים במיקור חוץ יאפשרו ניתוח יעיל יותר של מבנה העלויות של החברה, שירות זה יביא לחסכון בעלויות, הצמדת ההוצאה הנכונה לפעילות המתאימה ומעקב אחר הנעשה בהתאם לסוג הפעולה והבנת מבנה הוצאות החברה ומתן תשומת לב מיוחדת לאופטימיזציה תוך ערנות תמידית לשינויים, יביאו לחיסכון רב שעשוי לעיתים להחזיר פי כמה וכמה את עלויות השכר של המטפל בכך.

ליווי בענייני שכר

שירות נוסף אותו אנו מציעים במסגרת שירותי חשבות וניהול כספים הוא ייעוץ בתחום הדיווח למדען הראשי, שירות זה

ליווי וייעוץ שוטף

שירות נוסף אותו אנו מציעים במסגרת שירותי חשבות וניהול כספים הוא ייעוץ בתחום הדיווח למדען הראשי, שירות זה